Wat zijn de kosten?

Het tarief hangt nauw samen met uw wensen en is daarom het best in kaart te brengen tijdens een eerste vrijblijvend gesprek. Temeer daar een bedrag nog niets zegt over de kwaliteit.

Het nieuwe zorgstelsel
In het nieuwe zorgstelsel wordt uw gebitsprothese standaard voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. De overige 25% wordt afhankelijk van uw aanvullende verzekering gedeeltelijk of geheel vergoed.

Let wel:
ook als u geen tandartsverzekering heeft valt de vergoeding van uw gebitsprothese onder uw basisverzekering (75%).

De vergoeding van reparaties en pasvormcorrecties (rebasing) is afhankelijk van uw verzekering, danwel aanvullende verzekering.
De kosten voor een implantaat/klik-prothese worden bijna 100% vergoed na goedkeuring en machtiging van uw verzekering. U betaalt slechts de wettelijke eigen bijdrage van € 180,-.

Verwijzing van een tandarts
Vereisen uw polisvoorwaarden een verwijzing van een tandarts? Wij werken ook samen met een team van tandartsen.

Contact

Independent Tandtechniek
Laan van Meerdervoort 1346
2555 CH  Den Haag
Tel. 070 39 11 999 

Open spreekuur en op afspraak

U kunt met uitzondering van vrijdag iedere werkdag zonder afspraak om 10.00 uur terecht tijdens ons open spreekuur. Dit is altijd kostenloos. Voor behandeling en/of meer uitgebreide consulten is het maken van een afspraak gewenst.